ЗОРИЛГО:

ХасБанкны эрхэм зорилготой нийцүүлэн нийгмийн хариуцлагыг хэрэгжүүлэх, харилцагчийг урамшуулахад аяны зорилго оршино.

ҮРГЭЛЖЛЭХ ХУГАЦАА:

Санаснаа гүйцээх санхүүгийн эрх чөлөө аян нь 2014 оны 9-р сарын 1-нээс 2014 оны 11-р сарын 30-г дуустал хугацаанд үргэлжилнэ.

Та хэрэглээний болон бичил, жижиг бизнесийн зээл авахаас гадна хадгаламждаа 500,000₮ нэмээд гадаадад аялах боломжтой.

АЯНД ХАМРАГДАХ БҮТЭЭГДЭХҮҮНҮҮД:

 • Хадгаламж
  • Хуримтлах хадгаламж, Онлайн-Хуримтлах хадгаламж
  • Ундрах хадгаламж
  • Орон сууцны хадгаламж, Онлайн-Орон сууцны хадгаламж
  • Насны нүнжиг хадгаламж
  • Ирээдүйн саятан хадгаламж
  • Тэмүүлэл хугацаатай хадгаламж
  • Хадгаламжийн бэлгийн картаар нээсэн хугацаатай хадгаламж
 • Зээл
  • Бичил, жижиг бизнесийн зээл
   • Жижиг зээл
   • Бичил зээл
  • Хэрэглээний зээл
   • Цалингийн зээл
   • Өрхийн зээл
   • Хэрэглээний худалдан авалтын зээл
   • Тээврийн хэрэгсэл худалдан авалтын зээл
  • Бизнесийн зээл